Referenciáink hálózatosodással összekötött vállalkozásfejlesztési területen​

A folytatólagosan működő kezdeményezéseinket világoskék háttérrel jelöltük.
"Vezetői labor" sorozat

Konkrét üzleti dilemmák megoldása cégvezetők üzleti közösségében.  

2023. máj. -
Sprintesemény vállalkozóknak

A HKIK mentorált vállalkozásai részére, Heves megyei cégvezetőknek, sprintesemény megtartása “Üzleti megújulás” címmel Gyöngyösön, a versenyképesebb vállalkozásokért”

2023. márc.
Az MLBKT hálózati modelljének fejlesztése

Két elnökségi ülés és az ehhez kapcsolódó tanácsadói munka során az MLBKT üzleti hálózatának feltérképezése, más, hasonló szervezetek hálózati jó gyakorlatainak azonosítása, és az alkalmazható eszközök beépítési lehetőségeinek vizsgálata a társaság jövőképébe és cselekvési tervébe.

2022. nov. - 2023. jan.
Digitális körök a HR digitalizációjáért

A DIGI-O program keretein belül, a Változó Világért Alapítvány megbízásából, Szombathelyen két digitális kör (Home-office? és Virtuális valóság című sprintesemény), Bécsben pedig az L&R Social Research GmbH megbízásából a projekt zárókonferenciáján a nyitóelőadás megtartása a HR digitalizációja kapcsán.

2022. nov. - dec.

A HSZOSZ-szel közösen szervezve tematikus, eredményorientált eseménysorozat és üzleti közösség, a HR égető kérdéseiben. Az eseménysorozat és az egyes események leírása ezen a honlapon érhető el. 

2022. szept. -
"Vezetői képek" sorozat​

Önismereti és vezetőfejlesztő, de egyben üzleti közösségépítő műhelysorozat. Félnapos vezetői műhelymunkák a K Galériában, egy-egy “legendás” vezetőt vendégül látva és egy-egy vezetői téma köré csoportosítva a fejlesztést. A műhely egyszerre szolgál tudás- és tapasztalatmegosztásra, a rejtett tartalékaink és mintázataink feltárására, valamint egy közösséghez való kapcsolódásra. Formabontó kezdeményezés minden szempontból, a kortárs műalkotások világán keresztül.

2022. márc. -
Mentorprogram szakmai tartalma és lebonyolítása

Társadalmi innovációs mentorok képzése három egyetemen, a Veszprémi Pannon Egyetemen, a Miskolci Egyetemen és az ELTE-n, amely során – a képzési anyag összeállítása mellett – innovatív eszközökkel formáltuk a mentorok gondolkodásmódját és építettünk mentori közösséget. 

2022. tavasza

Újrakezdő vállalkozók nemzetközi támogatási stratégiájának és politikájának, valamint pilot programjának kidolgozása, illetve az utóbbi kipróbálása hazánkban. A konzorcium vezetése, a szakmai anyagok minőségbiztosítása, a regionális politika megírása.

A projekt célja az volt, hogy egy szerszámkereskedelmi cégnél újragondoljuk az értékesítők közötti hálózatot. A projekt során arra derült fény, hogy az ügyfélszolgálat, a marketing és a háttérfunkciók nem támogatják szervesen az értékesítők munkáját, az információáramlás és a döntéshozatal akadozik, a nem megfelelően kialakított hálózat miatt. Az újrahuzalozással gördülékenyebb és eredményesebb lett a teljes működés: átvettek részlegek feladatokat, és jobban az ügyfelek igényeire tudott a cég koncentrálni.

Ügyfelünknél az SAP bevezetése okozott alapvető törést. A vezetőség azt szerette volna tudni, hogy mit tehet azért, hogy ezt a cég minél fájdalommentesebben áthidalja. Az 5 hónapos átvilágítás eredménye az lett, hogy alapvető folyamatokat rajzoltunk fel, a tisztázatlan stratégiai kérdések kerültek felszínre, és egy átfogó javaslatcsomag született arról, hogy a meglévő rendszert hogyan lehetne újrahuzalozni. Tudásmegosztás, felelősségek, döntések, de akár az anyacéggel fenntartott kapcsolat tekintetében.

A VMKIK által koordinált Vas Megyei HR-klub koncepciójának kialakítása, megvalósítása és a klubok megtartása, működtetése, közel 120 HR-vezetőt és felelőst összefogva, belőlük egy szakmai, eszmecserén és jó gyakorlatok megosztásán és átvételén alapuló hálózatot kialakítva. A klubhoz kapcsolódva a megye foglalkoztatási együttműködési hálózatának fejlesztésére tett lépések.

Dél-alföldi technológiaváltók üzleti közösségének megalapozása és működtetése

A technológiaváltásban érintett vállalatok számára műhelyek, tréningek és konferenciák szakmai tartalmának kidolgozása az érintettekkel és a szakértőkkel együtt, az események szakmai lebonyolítása, 10 esettanulmány felvétele cégeknél technológiaváltás témában Csongrád-Csanád megyében és a Vajdaságban. A program a határon átnyúló RILIAM I.-4.0-ből került finanszírozásra, megbízó: a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.

2021. jún. - 2022. júl.
Koncepció a hazai kamarai rendszer megújítására

A hazai kamarai rendszer javasolt reformját összefoglaló anyag elkészítése, amely jelenleg is felhasználás alatt van az MKIK Közgazdasági Osztályánál, a kamarai rendszer megújítására tett innovációs kísérletek kapcsán.

2021. jan. - febr.
Országos Vállalkozói Mentorprogram
(GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001)

 Közel 50 hazai kis- és középvállalkozás vezetőjének személyes hatékonyság- és üzletfejlesztési támogatása, egyéni, illetve csoportos fejlesztési folyamaton keresztül. 

2021.
Vállalati- és intézményi kapcsolatok komplex fejlesztése a BCE-n

A Budapesti Corvinus Egyetem Vállalati és Intézményi Kapcsolatok részlegénél folyó 4 hónapos ta-nácsadói munka: a teljes vállalati és intézményi kapcsolatok helyzetképének feltárása, stratégia és konkrét kezdeményezések kidolgozása az érintettekkel együtt a vállalati-intézményi kapcsolatok intenzívebbé tételére, értékajánlat, kompetenciatérkép és a Gazdasági Tématér és a Gazdasági-Akadémiai Piactér koncepcionális lefektetésével együtt.

2021. febr. - jún.

Közel 20 Baranya megyei polgármester 2 napos műhelymunkájával a megye települési irányainak feltárása, a települési jó gyakorlatok és hiányosságok rögzítése, a kooperációs lehetőségek azonosításával a megye kistelepülési stratégiájának megírása. 

Az országos Ipar 4.0 program átdolgozása általános vállalkozás- és termelékenységfejlesztési programmá, 2600 kedvezményezettre tervezve. A koncepció kidolgozásától kezdve a megvalósíthatóság szimulációjáig. 

Kis- és középvállalatok nemzetközi növekedési gyorsító programjának hazai megvalósítása, európai inkubátorházak, bankok, vállalkozásfejlesztési intézmények és egyetemek működésének, illetve számos konkrét kezdeményezés (mentor-, finanszírozási- és inkubációs programok) tanulmányozásán, nemzetközi tapasztalatcserén keresztül. A KKV Kollaborációs Tér létrehozása hazánkban.  

Közreműködés a Magyar Multi Programban (GINOP-1.1.2)

Kiemelkedő növekedési potenciálú vállalatoknál (gazelláknál) közreműködés a vállalati felmérési és kiválasztási folyamatban, majd az eredmények közösségi (hálózati) feldolgozása, a program fejlesztésének megalapozásához

2019-2020
Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban (GINOP-5.3.2)

20 hazai kis- és középvállalatnál a rugalmas foglalkoztatás bevezetése szervezet- és üzletfejlesztési eszközök széles tárházának használatával, az üzleti és HR-stratégiától kezdve a teljesítménymenedzsment rendszerek meghonosításáig.

2017-2019

A pályázat koncepció- és megvalósíthatósági tervezésének támogatása a Női Foglalkoztatási Kerekasztalban országosan megalkotott rendszerterv alapján.

A pályázat szakpolitikai előkészítésének támogatása. Egységes vállalati humánmenedzsment felmérési és értékelési módszertan kidolgozása, a 33, szakmai megvalósításban részt vevő szervezet országos összefogásán, a szakmai munka keretrendszerének kialakításán keresztül. Az értékelések lefolytatása 120 hazai kis- és középvállalatnál a rugalmas foglalkoztatás bevezethetőségével kapcsolatban, 820 cég elérésének, felmérésének és az adatgyűjtésnek a koordinációja.

TOP-5.1.1, TOP-5.1.2, TOP-6.1.1.: helyi és megyei foglalkoztatási együttműködések módszertanának kidolgozása, pályázati felhívás megírásának támogatása, a helyi és megyei projektek szakmai támogatása, képzés biztosítása a foglalkoztatási együttműködési szervezeteket irányító kollégáknak