Referenciáink hálózatosodással összekötött vállalkozásfejlesztési területen​

"Vezetői képek" sorozat​

Önismereti és vezetőfejlesztő, de egyben üzleti közösségépítő műhelysorozat. Félnapos vezetői műhelymunkák a K Galériában, egy-egy “legendás” vezetőt vendégül látva és egy-egy vezetői téma köré csoportosítva a fejlesztést. A műhely egyszerre szolgál tudás- és tapasztalatmegosztásra, a rejtett tartalékaink és mintázataink feltárására, valamint egy közösséghez való kapcsolódásra. Formabontó kezdeményezés minden szempontból, a kortárs műalkotások világán keresztül.

2022. márc. -
Mentorprogram szakmai tartalma és lebonyolítása

Társadalmi innovációs mentorok képzése három egyetemen, a Veszprémi Pannon Egyetemen, a Miskolci Egyetemen és az ELTE-n, amely során – a képzési anyag összeállítása mellett – innovatív eszközökkel formáltuk a mentorok gondolkodásmódját és építettünk mentori közösséget. 

2022. tavasza

Újrakezdő vállalkozók nemzetközi támogatási stratégiájának és politikájának, valamint pilot programjának kidolgozása, illetve az utóbbi kipróbálása hazánkban. A konzorcium vezetése, a szakmai anyagok minőségbiztosítása, a regionális politika megírása.

A projekt célja az volt, hogy egy szerszámkereskedelmi cégnél újragondoljuk az értékesítők közötti hálózatot. A projekt során arra derült fény, hogy az ügyfélszolgálat, a marketing és a háttérfunkciók nem támogatják szervesen az értékesítők munkáját, az információáramlás és a döntéshozatal akadozik, a nem megfelelően kialakított hálózat miatt. Az újrahuzalozással gördülékenyebb és eredményesebb lett a teljes működés: átvettek részlegek feladatokat, és jobban az ügyfelek igényeire tudott a cég koncentrálni.

Ügyfelünknél az SAP bevezetése okozott alapvető törést. A vezetőség azt szerette volna tudni, hogy mit tehet azért, hogy ezt a cég minél fájdalommentesebben áthidalja. Az 5 hónapos átvilágítás eredménye az lett, hogy alapvető folyamatokat rajzoltunk fel, a tisztázatlan stratégiai kérdések kerültek felszínre, és egy átfogó javaslatcsomag született arról, hogy a meglévő rendszert hogyan lehetne újrahuzalozni. Tudásmegosztás, felelősségek, döntések, de akár az anyacéggel fenntartott kapcsolat tekintetében.

A VMKIK által koordinált Vas Megyei HR-klub koncepciójának kialakítása, megvalósítása és a klubok megtartása, működtetése, közel 120 HR-vezetőt és felelőst összefogva, belőlük egy szakmai, eszmecserén és jó gyakorlatok megosztásán és átvételén alapuló hálózatot kialakítva. A klubhoz kapcsolódva a megye foglalkoztatási együttműködési hálózatának fejlesztésére tett lépések.

Dél-alföldi technológiaváltók üzleti közösségének megalapozása és működtetése

A technológiaváltásban érintett vállalatok számára műhelyek, tréningek és konferenciák szakmai tartalmának kidolgozása az érintettekkel és a szakértőkkel együtt, az események szakmai lebonyolítása, 10 esettanulmány felvétele cégeknél technológiaváltás témában Csongrád-Csanád megyében és a Vajdaságban. A program a határon átnyúló RILIAM I.-4.0-ből került finanszírozásra, megbízó: a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.

2021. jún. - 2022. júl.
Koncepció a hazai kamarai rendszer megújítására

A hazai kamarai rendszer javasolt reformját összefoglaló anyag elkészítése, amely jelenleg is felhasználás alatt van az MKIK Közgazdasági Osztályánál, a kamarai rendszer megújítására tett innovációs kísérletek kapcsán.

2021. jan. - febr.
Országos Vállalkozói Mentorprogram
(GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001)

 Közel 50 hazai kis- és középvállalkozás vezetőjének személyes hatékonyság- és üzletfejlesztési támogatása, egyéni, illetve csoportos fejlesztési folyamaton keresztül. 

2021.
Tanácsadói munka a BCE-n

A Budapesti Corvinus Egyetem Vállalati és Intézményi Kapcsolatok részlegénél folyó 4 hónapos ta-nácsadói munka: a teljes vállalati és intézményi kapcsolatok helyzetképének feltárása, stratégia és konkrét kezdeményezések kidolgozása az érintettekkel együtt a vállalati-intézményi kapcsolatok intenzívebbé tételére, értékajánlat, kompetenciatérkép és a Gazdasági Tématér és a Gazdasági-Akadémiai Piactér koncepcionális lefektetésével együtt.

2021. febr. - jún.

Közel 20 Baranya megyei polgármester 2 napos műhelymunkájával a megye települési irányainak feltárása, a települési jó gyakorlatok és hiányosságok rögzítése, a kooperációs lehetőségek azonosításával a megye kistelepülési stratégiájának megírása. 

Az országos Ipar 4.0 program átdolgozása általános vállalkozás- és termelékenységfejlesztési programmá, 2600 kedvezményezettre tervezve. A koncepció kidolgozásától kezdve a megvalósíthatóság szimulációjáig. 

Kis- és középvállalatok nemzetközi növekedési gyorsító programjának hazai megvalósítása, európai inkubátorházak, bankok, vállalkozásfejlesztési intézmények és egyetemek működésének, illetve számos konkrét kezdeményezés (mentor-, finanszírozási- és inkubációs programok) tanulmányozásán, nemzetközi tapasztalatcserén keresztül. A KKV Kollaborációs Tér létrehozása hazánkban.  

Közreműködés a Magyar Multi Programban (GINOP-1.1.2)

Kiemelkedő növekedési potenciálú vállalatoknál (gazelláknál) közreműködés a vállalati felmérési és kiválasztási folyamatban, majd az eredmények közösségi (hálózati) feldolgozása, a program fejlesztésének megalapozásához

2019-2020
Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban (GINOP-5.3.2)

20 hazai kis- és középvállalatnál a rugalmas foglalkoztatás bevezetése szervezet- és üzletfejlesztési eszközök széles tárházának használatával, az üzleti és HR-stratégiától kezdve a teljesítménymenedzsment rendszerek meghonosításáig.

2017-2019

A pályázat koncepció- és megvalósíthatósági tervezésének támogatása a Női Foglalkoztatási Kerekasztalban országosan megalkotott rendszerterv alapján.

A pályázat szakpolitikai előkészítésének támogatása. Egységes vállalati humánmenedzsment felmérési és értékelési módszertan kidolgozása, a 33, szakmai megvalósításban részt vevő szervezet országos összefogásán, a szakmai munka keretrendszerének kialakításán keresztül. Az értékelések lefolytatása 120 hazai kis- és középvállalatnál a rugalmas foglalkoztatás bevezethetőségével kapcsolatban, 820 cég elérésének, felmérésének és az adatgyűjtésnek a koordinációja.

TOP-5.1.1, TOP-5.1.2, TOP-6.1.1.: helyi és megyei foglalkoztatási együttműködések módszertanának kidolgozása, pályázati felhívás megírásának támogatása, a helyi és megyei projektek szakmai támogatása, képzés biztosítása a foglalkoztatási együttműködési szervezeteket irányító kollégáknak