Küldetésünk

Innovatív vállalkozásfejlesztési eszközökkel a jobb és gyorsabb eredményekért

Adatalapú megközelítés

Azt gondoljuk, hogy az álmok arra valók, hogy lássuk magunk előtt a célt, ahova tartunk, az adatok pedig arra, hogy a valóság talaján képesek is legyünk az álmainkat megvalósítani. Füst Milán könyvcímét, a “Látomás és indulat a művészetben” saját szakmánkra úgy fordítanánk át, hogy “Látomás, szenvedély és adatok az üzleti életben”. Ennek szellemében dolgozunk együtt ügyfeleinkkel. 

az adott terület adatainak feltárása

az eredmények vizualizációja, az összefüggések megértésének segítésére

az adatalapú gondolkodás hosszú távú kialakítása a szervezetben

A legújabb vállalkozáskutatási eredmények felhasználása

A vállalkozáskutatásban rengeteg olyan eredmény van, amely értékes lehet a cégek számára. Ezek azonban – egy Yale-en tanító professzor szerint – sokszor 10-15 év, mire egy MBA képzésben megjelennek. Küldetésünk ennek az időnek a lerövidítése, az eredmények aktív, a vállalatok céljait szolgáló felhasználása az üzlet- és szervezetfejlesztésben.

a nemzetközi és hazai vállalkozáskutatási eredmények követése

az eredményekből innnovatív és praktikus fejlesztési eszközök és módszerek kialakítása

az új módszerek beépítése az üzleti szféra működésfejlesztésébe

A közösségi intelligencia kiaknázása

Hiszünk az emberi közösségek erejében és nagyszerűségében. Nemcsak a Harvard Tanulmány a Felnőttkori Fejlődésről állapította meg, hogy boldogságunk kulcsát – a pénz és a hírnév helyett – minőségi kapcsolataink jelentik, de ilyen vagy olyan formában mi is ezt tapasztaljuk minden munkahelyen. 

Ha egy közösség jó, a szervezet pedig átláthatóan, tudatosan és módszeresen működik, a határ a csillagos ég: óriási eredmények születhetnek meg. A közösségi intelligencia, erő és összetartás minden egyéni emberi teljesítményt felülmúlhat. Ezt a tudást és motort használni kell vezetőként, nem szabad kihasználatlanul hagyni. 

az egyének tudásának feltárása és összefűzése

a csoport összetartó erejének aktív használata

a közösségi intelligencia eredményének rögzítése