0 +
év vezetőképzés
0 +
vezető
0 +
üzlet- és szervezetfejlesztési projekt
0
új módszer, innováció

Leadership a gyakorlatban

Moduláris vezetőképzés,
a vezetők gyakorlati projektjeivel kísérve

fejlődni vágyó

VEZETŐI CSAPATOKNAK

a sikeresebb szervezeti működésért

Mert a versenyképes szervezet motorjai a felkészült, magabiztos vezetők.

A vezetők igazi szervezeti zsonglőrök. Egyszerre kell számos feladatot, embert, ügyet és szempontot koordinálniuk. Ahogy a zsonglőrködést, úgy a vezetést is lehet és érdemes tanulni, kipróbálni és gyakorolni. Ebben ad segítséget ez a program.

Saját élményekre épít

A vezetők saját megélését veszi elő, és a saját tapasztalatokra építi az elméleti tudást, amely így sokkal jobban “be tud égni”, mintha kontextusfüggetlen lenne. 

Eredmény-orientált

Tétje van: a vezető saját fejlődéséért, céljáért küzd, amelynek eredményét a végén be is mutatja vezetőtársainak. A tanulás így célzott lesz, rögtön hasznosítható, kézzel fogható sikerekkel. 

Csoportban és egyénileg zajlik

A csoport közös tudását, élményeit és jó gyakorlatait, azaz a közösségi intelligenciát használja. A személyekhez, a közösséghez való tartozás a kapcsolaton keresztül tanít, ami – az érzelmi kötődés miatt – mindig hosszabb távú tudást ad, mint a kapcsolatoktól mentes. Emellett egyéni vezetői projektek folynak, ahol a saját képességeket is próbára lehet tenni.

Nem hiszünk a laborkörülmények között folyó képzésben, mert a gyakorlati munka során dől el minden. Az ipari forradalom korához idomuló frontális oktatásnak vége, amelyhez egy vezetőképzőnek is alkalmazkodnia kell. 

Ez az angol nyelvű videó mindent elmond a hitvallásunkról.

A frontális oktatás 6 problémája

Mivel a képzés modulárisan van felépítve, így célzottan azok a vezetői készségek fognak fejlődni, amelyet a szervezet fontosnak tart. Emberek menedzsmentje, valamint koncepcióalkotás és -megvalósítás terén is.

Az alapozó modulokat a vezetők egyéni, SMART célkitűzésű projektjei követik, amelyeket a kurzus végén be is mutatnak vezetőtársaiknak. Ahány projekt, annyi konkrét haszon majd a szervezetnek, működésben és készségekben egyaránt.

A csoport közösségi intelligenciáját, közös tudását használja. A csoporthoz való tartozás emellett a kapcsolaton keresztül tanít, ami – az érzelmi kötődés miatt – mindig hosszabb távú tudást ad, mint a kapcsolatoktól mentes.

A szervezet a trénerektől visszacsatolást kap a kurzus végén, személyfüggetlenül és anonim módon, szervezeti működési, strukturális és kulturális látleletet biztosítva a vezetésnek. A helyzetkép további fejlesztési pontokra adhat alapot.

Célja:

A vezetőképzéssel kapcsolatos szervezeti elvárások és célok azonosítása, a modulok összeválogatása a szervezet és a vezetők igényeire és szükségleteire alapozottan, az ütemterv, a résztvevők, a kívánt eredmények rögzítése. Szerződéskötés.

Eredménye:

Azonosított célok és struktúra a vezetői készségfejlesztői folyamattal kapcsolatban

Hogyan zajlik?

A felsővezetővel / HR vezetővel folytatott indító beszélgetés után árajánlatot adunk a szükséges tevékenységekre. A szerződéskötés után lefolytatjuk a vezetői kérdőíves lekérdezést, illetve áttekintjük a már meglévő eredményeket és adatokat, a vezetői célkijelölésekhez és kompetenciafejlesztéshez. 

Erőforrás igénye:

A felsővezetőtől / HR vagy képzési vezetőtől néhány órát, a kérdőíves lekérdezésben részt vevőktől max. 20 percet kitöltőnként

Célja:

A vezetők gyakorlati készség- és eszköztár fejlesztése.

Eredménye:

Megismert és a munkában is alkalmazott vezetői eszközök, megközelítések és modellek. 

Hogyan zajlik?

Modulárisan, 6 modulban, három hetente egy napban. Az első modul (A vezető feladata, szerepe, típusai) erősen javasolt, a többi 5 választható.

Erőforrás igénye:

6 teljes nap a személyes képzésre + a “házi feladatokra” kb. 5*2 óra / képzésben résztvevő

Célja:

A vezetők egyéni céljainak, projektjeinek sikeres és támogatott megvalósítása

Eredménye:

A résztvevők számával megegyező megvalósított vezetői projektek.

Hogyan zajlik?

A vezetők háromszor találkoznak összesen, és támogatják egymást a csoportban. Emellett menedzsment tanácsadást vehetnek igénybe.

Erőforrás igénye:

A vezetői találkozókra összesen 1 + 2*fél nap, a menedzsment tanácsadásra 2 óra / vezető, valamint egyedileg a vezetői projektre fordított idő

Célja:

A vezetői projektek bemutatása, a képzés eredményének mérése

Eredménye:

Megvalósult vezetői projektek és gyakorlati készségfejlesztés

Hogyan zajlik?

Egy projektbemutató nap keretében, a csapattal és a külső meghívottakkal, majd azután egy felsővezetői visszajelző konzultációval.

Erőforrás igénye:

A projektnapon résztvevőktől 1 teljes nap.

"A Formáció Csoport munkatársai, tevékenységükkel nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy társaságunk szervezetfejlesztési tevékenysége jó irányt vegyen, és a menedzsmentnek a középvezetőkkel történő együtt gondolkodása egy állandó gyakorlattá váljon a cég életében."
Tornyi László
a Scada Kft. ügyvezetője
"Profi tudás, lényegre fókuszáló képesség, érzékenység, tisztelet a kliens felé. "
Süttő Mária
"A Formáció Csoport tanácsadója rendkívül inspirálóan hatott rám, mind a vállalkozásom jövőképének kialakításában, mind a szervezetünk fejlesztésében."​
Fehér Norbert
a Fehér Truck Kft. ügyvezetője
Kálmán Edina, Formáció Csoport

Kálmán Edina

üzlet- és szervezetfejlesztési tanácsadó, a Formáció Csoport vezetője

Horváth-Karip Krisztina

coach, tréner, szervezetfejlesztő, a Formáció Csoport vezetője

Krisztáról jó kép_vs2
Offline vagy online?

A vezetői igények alapján mind offline, mind online tudjuk vállalni a képzést. Az első és az utolsó alkalom személyes jellege erősen javasolt azonban, a megfelelő csoportdinamika kialakítása érdekében.

Hány óra egy képzési nap?

09:00-17:00 óráig tart a képzés egy nap, két 15 perces délelőtti és délutáni szünettel, és egy órás ebédidővel. A délelőtti szekciót mindig a házi feladatok értelmezésével és megbeszélésével kezdjük, utána jön az “új anyag”.

Csoport-létszámok

A képzést már 5 főtől tudjuk vállalni, egészen 16 főig. Az eltérő csoportméreteket eltérő módon kezeljük (8 fő alatt több plenáris, 8 fő vagy afelett több kiscsoportos gyakorlattal). 

Használt módszerek

Az üzleti szimulációt, a coaching módszereit, a gondolati építményeket, a szerepgyakorlatokat és a konkrét esetek megosztásából összerakott modellek közös előállítását előszeretettel használjuk, ahogy a peer konzultációt is.

Azt, hogy a cégnek szüksége van-e valóban a programra, egy órás ingyenes tanácsadás keretében beszéljük meg, amely során egy rövid diagnosztikát is lefolytatunk már. Ez alapján állapítjuk meg a kihívásokat és fejlesztési pontokat. Így a vállalat részéről nincs kockázat: csak nyerhetsz ebből a kapcsolatból! Keress minket időpontért!

Egyéb szakmai események

A sprint mellett sok minden egyéb izgalmas dolgot is csinálunk! Ide kattintva nézd meg eseményeinket, és tarts velünk egy-egy közös munkában vagy szakmai alkotó folyamatban!