RILIAM-I4

A Dél-alföldi technológiaváltók közösségének felépítése és szakmai programjainak szervezése

A vállalatok technológiaváltásának elősegítésére

Mire jó egy technológia-váltó közösség?

a vállalatok segítik egymást a technológiaváltásban

beszállítók, tudások, jó gyakorlatok és üzleti mintázatok terjednek el a közösségben

partnerek találnak egymásra, ami mindenkinek növeli a  versenyképességét

Mi volt az a RILIAM-I.4?

Egy technológiaváltást elősegítő, határon átnyúló nemzetközi projekt, amely:

az új technológiák megismertetését és használatát

a technológiai transzformáció támogatását (az “idegen” technológia bevezetését és meggyökereztetését), valamint

az ahhoz szükséges minden tudás és kapcsolati tőke (beszállítók, jó gyakorlatok, eljárások, feltételek, körülmények) biztosítását, és

a technológiaváltáshoz szükséges új emberi erőforrás előteremtését (műszaki területen tanuló fiatalok mentorálását, bekapcsolását cégekhez) tűzte ki célul. 

Ebben a projektben vettünk mi részt szakmai beszállítóként, és építhettük közösen a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a Dél-alföldi technológiaváltók üzleti közösségét, egy, a tapasztalatok, a tudás és információ cseréjére és tanulásra létrejött üzleti ökoszisztémát. 

Miért különleges a program?

Egy üzleti közösség építése – még egy olyan kiváló és elhivatott koordinátor szervnek is, mint a CSMKIK, kemény feladat. Egy üzleti közösség működtetése ugyanis nem különálló programok láncolata, hanem egy komplex hálózat-, üzlet- és szervezetfejlesztési feladat, amely – bár nem is gondolnánk, de – olyan egységes struktúrákat, eljárásokat és szabályozott munkavégzést követel meg a háttérben, mint a következők:

Tudnunk kell, hogy a közösség miért lesz majd közösség. Mi a célja, mik a tagok igényei és problémái, a közösség és annak akciói hogyan válaszolnak ezekre a problémákra, milyen típusú eseményeken / akciókban vesznek szívesen részt a tagok, és melyek idegenek tőlük. Hogyan mozgatja a hálózat magát, hogyan bővül és épül, hogyan támogatja saját magát, milyen erőforrások állnak rendelkezésre. Ahhoz, hogy ezt tisztán lássuk, muszáj egy üzleti közösségi modell megalapozása (a helyzet felmérése) és kialakítása.  

Egy közösséget sem “túlhasználni”, sem túlterhelni nem lehet. Egy vezető akkor tud csak a közösség aktív tagja lenni, ha az események nem túl sűrűn, de még belátható módon (úgy, hogy a kapcsolat megmaradjon a tagok között) követik egymást, és ha jó előre tudnak a szerveződő eseményekről. Tapasztalat, hogy a változatosan használt szakmai fókuszok és csoportnagyságok (tréningek, konferenciák, vállalatlátogatások, egy per egy konzultációk) jót tesznek a közösségi megtartó erőnek. Ez viszont egy évre előre tudatos és összehangolt tervezést kíván meg, koordinátor, szakmai megvalósító és kamarai ügyfél között.  

Minden üzleti közösségi tagot a saját érdeklődése és problémája, és ahhoz kapott “masszív csomag” fog benntartani a közösségben. Tudni kell tehát követni, hogy kit mi izgat, hol tart most fejlettségben és fejlődésben, ki és milyen típusú és fókuszú eseményen volt jelen, hogyan alakul a “konverziós ráta” regisztráció és megjelenés között, majd megjelenés és közösségi aktivitás között. Ezek nyomon követése nem menne egy CRM-adatbázis aktív használata nélkül, amely ráadásul nagyon körültekintő működtetést igényel (pl. a GDPR elvek betartása miatt) a szakmai megvalósító és a Kamara között.

Egy tanuló üzleti közösség felépítése és működtetése igazi csoportmunka. Ez a sokszereplős ökoszisztéma nagyon eltérő területről és érdekeltségekkel érkező szereplőket hoz egy platform alá. Ugyanis hiába vannak remek események, ha ezek nincsenek rendszerbe fűzve, és hiába vannak rendszerbe fűzve, ha a tagok közötti és a tagokkal történő kapcsolattartás hézagos. A szakmai, közösségi és kapcsolati szempontokat össze kell tehát fűzni egy értékteremtő láncba, de úgy, hogy a szereplők számára világos legyen, hogy a folyamat adott pontján kinek és mit kell leszállítani ahhoz, hogy a következő értékteremtő lépcső működni tudjon.

Konkrét sikerek

1 év alatt 12 program, 120 tagszervezettel

számtalan megosztott jó gyakorlat, eljárás, új technológia, beszállító és kapcsolat – egy integrált motor a techtranszferhez

egy olyan hálózatépítő módszertan, amely bármilyen problémára vagy szegmentumra alkalmazható

A közösség akciói

A projektben az alábbi szolgáltatásokat nyújtottuk: 

  • tréningeket, előadásokat és műhelymunkákat tartottunk
  • vállalatlátogatásokat és 
  • nagyobb szabású konferenciákat szerveztünk, 
  • valamint 10 esettanulmányt vettünk fel technológiaváltó cégek jó gyakorlataiból. 

Összességében megalapoztuk az üzleti közösség koncepcióját, és a Kamarával együtt megvalósítottuk a gondosan megtervezett programokat, működtettük az üzleti közösséget. Mindebben a Kamara által már elért eredményekre (i3 klub, élő kapcsolatok) építkeztünk: ennek megbecsülése és továbbfejlesztése volt a cél. 

A közösség szakmai vezetője a Formáció Csoporttól

Kálmán Edina, Formáció Csoport

Kálmán Edina, az üzleti közösség koncepciójának megalapozója és szakmai támogatója, az események facilitátora, 

a Formáció Csoport vezetője

(kalmanedina@formacio.hu; +36 20 581 2822)

Részvételi feltételek

A programokon történő részvétel ingyenes volt, ezt a CSMKIK finanszírozta, pályázati forrásból. 

Keress fel minket egy egyórás ingyenes tanácsadásraamely keretében szívesen mesélünk a tapasztalatainkról és segítünk üzleti közösséged megerősítésében vagy az új technológiák terjesztésében! Szervezeted részéről így nincs kockázat: csak nyerhetsz ebből a kapcsolatból!